Fagfolk


Fra Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital, udbyder vi oplæring i MARS-metoden til psykologer og andre med relevant sundhedsfaglig og psykoterapeutisk baggrund.

I udgangspunktet forudsætter et oplæringsforløb, at psykologen:

  • Har gennemført sin autorisation
  • Har gennemført en mindst et-årig efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi (2. bølge)
  • Har klinisk erfaring med gruppebehandling

Oplæring foregår typisk som en kombination af en kursusdag og et supervisionsforløb efterfølgende. På kursusdagen gennemgås behandlingsmanualen, visitationsprocedure, praktiske erfaringer med at køre gruppeforløb og alle nødvendige materialer for at kunne gennemføre behandlingen udleveres. Det efterfølgende supervisionsforløb planlægges, så det kører sideløbende med opstart af det første gruppeforløb.

Interesserede kan kontakte Morten Vejs Willert (morten.willert@aarhus.rm.dk) for at høre nærmere.


Herunder er der links til de forskningsartikler og den ph.d.-afhandling, der ligger bag det evidensbaserede stresshåndteringstilbud

Endelig er metoden indgående beskrevet i grundbogskapitlet

Willert MV. Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi for arbejdsrelateret stress, i BL Larsen & T Nyland (Red.): Kognitiv Adfærdsterapeutisk Gruppeterapi, København: Hans Reitzels Forlag, 2015.